Retail Portfolio

Property Name: Retail Portfolio
Location: Various, TX
Property Type: Retail
Transaction Type: Refinance
Loan Amount: $215,070,000
More Info: Joe Monteleone at 314-735-8783 or contact me